kontamine-atik

Tehlikeli atıklar, insan ve çevre sağlığı için tehlikeli olan yakıcı, yanıcı, patlayıcı, kanserojen ve zehirli atıkların tamamını kapsayan genel bir tanımdır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre, tehlikeli atıklar proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

Entegre tesisimizde uzman kadromuz ile kontamine olmuş bu atıkların arındırma işlemleri gerçekleştirilerek atık sınıflarına göre uygun prosesler uygulanarak geri kazanım ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilir. Böylelikle çevreye herhangi bir zarar vermesi engellenir.