Tehlikeli Atık Kontamine Varil

Birçok tehlikeli atık ya da tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk ya da dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Bu sebeple risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.

Tesisimizde uzman kadromuz ile kontamine olmuş bu atıkların arındırma işlemleri gerçekleştirilerek atık sınıflarına göre uygun prosesler uygulanarak geri kazanım ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilir. Böylelikle çevreye herhangi bir zarar vermesi engellenir.

  • YAĞLI METAL TALAŞI VE KONTAMİNE METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜ

    Sanayi prosesleri gereği kullanılan metaller birçok kirleticiliere maruz kalmaktadır. Kullanım süresinin sonunda bu tip atık metallerin direk ergitme ile geri kazanılması çevreye büyük zararlar vermektedir. Bu nedenle ergitmeden önce metallerin içeriğinden bu kirleticiler uygun yöntemlerle uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca inşaat işlerinde kullanılan birçok metalde de bu bulaşmalar yoğun olarak görülmektedir.

    12 01 20 – Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri, bazı endüstri tesislerinde pik, demir-çelik, aluminyum, krom, titanyum gibi metallerin işlenmesinden dolayı oluşan metal talaşları, metalik çamurlar, makina çamurları ve kumlama atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıklar sınıfında yer almaktadır.